Rivning & asbestsanering Villa Tuve Göteborg

Vi utför alla typer av rivningar i samband med renovering, ombyggnad eller vid skador. Här är en villa vid Ankarhjelmsvägen 32 i närheten av Glöstorpskyrkan som skadades vid en översvämning och det krävdes en dränering för att få bort all fukt. Efter detta upptäcktes alla fuktskador samt asbest och därför behövdes grävaren ta in en erfaren rivfirma från lokalområdet. Vi arbetar alltid enligt gällande regler för arbetsmiljö och avfallshantering så som miljöfarliga ämnen som PCB och asbest. Efter saneringen var färdig kunde privatkunden anställa en byggare som renoverade om de skador som uppkommit.